Mrs G Mills- Pennaeth/Headteaher

Ms D Hewitt- Athrawes Blwyddyn 5&6 & ALNCo

Mr Owen- Athro Blwyddyn 3&4

Mrs N Yates- Athrawes Cyfnod Sylfaen

Mrs Jones- Athrawes Meithrin

 

Cynhorthydd Dosbarth/ Teaching Assistants

Mrs Y Vince

Mrs C Jones

Mrs J Jones

 

Ysgrifenyddess/ Secretary

Miss K Evans

 

Cogydd/Cook

Miss E Jones

 

Gofalwr/Caretaker

Mrs E Field